آرماتوربندی

آرماتوربندی

دانلود تحقیق و مقاله در مورد : آرماتور بندی

فایل : word    تعداد صفحات : ۱۵

(کامل و آماده شامل بخش های زیر )

مقدمه

جزئیات آرماتوربندی

کاربرد توأم انواع مختلف فولاد

جاگذاری و بستن آرماتوره

مهار کردن میلگردها

انواع متداول مهار میلگردها

در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به این شرح رعایت شوند

وصله کردن میلگردها

– وصله‌های پوششی (تماسی یا غیر تماسی)

– وصله‌‌های اتکایی

– وصله‌‌های جوشی

– وصله‌های مکانیکی

– وصله‌های مرکب 

در وصله‌‌های پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند

در وصله‌‌های اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند     

روشهای متداول برای وصله‌‌های جوشی عبارتند از

اتصال جوشی نوک به نوک خمیری (جوش الکتریکی تماسی)

 اتصال جوشی ذوبی با الکترود (جوش با قوس الکتریکی)    

 اتصال جوشی ذوبی الکترود به طور معمول به یکی از روشهای زیر انجام می‌پذیرد

محدودیتهای فاصله میلگردها

گروه میلگردهای درتماس

پوشش بتنی روی میلگردها

ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها

. انواع شرایط محیطی

جدول  مقادیر حداقل پوشش بتن (میلیمتر)  و توضیحات

 

گزیده ای کوتاه از متن مقاله :

الف:  آرماتورها باید قبل از بتن‌ریزی  در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه‌جایی آنها خارج از محدوده رواداریهای داده شده در بند ب زیر جلوگیری شود.

ب:   در مواردی که محدوده مجاز رواداریها مقرر نشده باشد، میلگردها را باید با مراعات رواداریهای زیر جاگذاری کرد.

۱-    حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن ………

هنگام خرید ایمیل خود را وارد کنید لینک دانلود علاوه بر اینکه بعد از خرید نمایش داده می شود به ایمیل نیز ارسال می شود.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0