رابطه کمال گرایی با عملکرد تحصیلی

رابطه کمال گرایی با عملکرد تحصیلی

دانلود تحقیق و مقاله در مورد : رابطه کمال گرایی با عملکرد تحصیلی

فایل : word    تعداد صفحات : ۲۲

(کامل و آماده و فهرست بندی شده شامل بخش های زیر )

مقدمه

کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و انگیزشی،رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد

بیان مساله

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

متغیرهای پژوهش

تعریف متغیرهای پژوهش

عملکرد تحصیلی

اضطراب

گستره نظری تحقیق

ویژگیهای افراد کمال گرا

مفهوم کمال گرایی

ابعاد کمال گرایی

کمال گرایی چند بعدی از دیدگاه فروست و همکاران

ابعاد کمال گرایی از دیدگاه هویت و فلت ۱۹۹۱

۱-کمال گرایی خویشتن مدار

۲-کمال گرایی دیگرمدار

۳-کمال گرایی جامعه مدار

نظریه های کمال گرایی

سنجش کمال گرایی

عملکرد تحصیلی

عوامل آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی

عوامل خانوادگی،اجتماعی و عملکرد تحصیلی

اضطراب

نشانه های فیزیولوژی

رفتاری

ذهنی

افکار خودآیند منفی که عبارتند از

فرضها و قواعد ناکار آمد که عبارتند از

اضطراب صفتی و حالتی

الگوی تعامل فرد-موقعیت در اضطراب

منابع و مأخذ

گزیده ای کوتاه از متن مقاله رابطه کمال گرایی با عملکرد تحصیلی

-این سه بعد از کمال گرایی عبارت است از:

۱-کمال گرایی خویشتن مدار ۲-کمال گرایی دیگر مدار ۳-کمال گرایی جامعه مدار.

  کمال گرایی خویشتن مدار با مشخصه های مثبت تلاش و رقابت برای پیشرفت،عزت نفس و خود شکوفایی از یک سو و مشخصه های منفی،خودسرزنش گری خود، انتقادگری، احساس گناه، افسردگی، نروزگرایی از سوی دیگر در ارتباط قرار می گیرد.

کمال گرایی دیگر مدا با مشخصه های منفی شامل سرزنش گری،اقتدار گرایی، ویژگیهای شخصیت نمایشی،خودشیفته وار و ضد اجتماعی همبستگی دارد.

کمال گرایی جامعه مدار با نیاز به تایید دیگران،ترس از ارزشیابی منفی،کانون مهارت بیرونی، بیش تعمیم دهی شکست،خود انتقادگری،خود سرزنش گری،ناهمسازی روانشناختی و ویژگیهای شخصیت مرزی،اجتنابی،اسکیزوئید و پرخاشگری نافعال و همچنان با افسردگی نروزگرایی مرتبط می باشد.  …   

هنگام خرید ایمیل خود را صحیح وارد کنید لینک دانلود علاوه بر اینکه بعد از خرید نمایش داده می شود به ایمیل نیز ارسال می شود.

5/5 ( 1 نظر )
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0